جلسه توجیهی شامل موارد ذیل در تاریخ چهارشنبه نهم مهرماه93 ساعت 10 در سالن آمفی تئاتر دانشکده برگزار خواهد شد

انگیزه انتخاب موضوع و محدودیت های آن از طرف گروه-

نحوه فعالیت دانشجویان در این درس-

نحوه اجرای برخی پروژه های خاص و پاسخ به سوالات دانشجویان-

معرفی و شرح شیوه نامه اجرای پروژه-


ab.derakhshan

برنامه هفتگی نیمسال اول 93 دانشکده هنر شوشتر بر روی سایت قسمت آموزش قرار گرفت


Admin
تاریخ بازدید : دوشنبه 9/4/93 ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر رعایایی به همراه معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه جناب آقای دکتر فرازمند و هیأت همراه متشکل از مسئول دفتر برنامه و بودجه ، مسئول دفتر فنی، مسئول پرتال دانشگاه ، روز دوشنبه بعدازظهر از ... ادامه خبر
 
باتایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با راه اندازی رشته کارشناسی ارشد پژوهش  هنر دانشکده هنر شوشتر دانشگاه شهید چمران اهواز موافقت گردید ادامه خبر