جهت تقاضای وام تحصیلی  بهمراه داشتن مدارک زیر الزامی می باشد

اصل تعهد نامه محضری ضامن رسمی یا پیمانی

کپی حکم کارگزینی ضامن

شماره حساب بانک تجارت

دو قطعه عکس

کپی شناسنامه و کارت ملی

 


ab.derakhshan

به اطلاع دانشجویان شبانه ، پردیس و مهمان که ملزم به پرداخت شهریه می باشند  می رساند که تا پایان نیمسال اول 93-94 می بایست کل بدهی خود را پرداخت نمایند تا مجاز به انتخاب واحد ترم آینده در سیستم سما باشند.لازم به ذکر است شهریه ترم دوم 93-94 با رعایت حداکثر بدهی جهت کارشناسی مبلغ 4000000 ریال و کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای مبلغ 8000000 ریال را نیز می بایست تا قبل از حذف و اضافه پرداخت نمایند

رئیس گروه آموزشهای آزاد و مجازی


ab.derakhshan

مناسبت ها

اهانت نشریه حرمت شکن فرانسوی را به ساحت نورانی و مقدس پیامبر گرامی اسلام محکوم می نماییم 

مجله علمی تخصصی پیکره

 

 

Future Google PR for art.scu.ac.ir - 4.00