دانشجویان متقاضی کلیه وام های دانشجویی نیمسال اول 95-96 صندوق رفاه دانشجویان می بایست جهت ثبت نام اولیه درخواست وام از طریق پورتال دانشجویی صندوق به آدرس

bp.swf.ir

از تاریخ 95/4/1 لغایت 95/5/30 مراجعه نمایند


ab.derakhshan

آخرین مهلت دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی بهمن 92 (اولین دوره) طبق تقویم دانشگاهی 95/4/15 می باشد.این گروه از دانشجویان لازم است قبل از دفاعیه ، درخواست خود ، همراه با نسخه های صحافی نشده پایان نامه را به گروه تحویل دهند


ab.derakhshan

قابل توجه دانشجویان،تاریخ ارائه دفاع بصورت گروهی به روز پنجشنبه 95/3/13 تغییر یافت.(دانشجویان رشته گرافیک ساعت 9 صبح، دانشجویان رشته نقاشی ساعت 11 صبح)
دانشجویانی که موفق به دفاع نشده اند در همین تاریخ مجاز به شرکت در جلسه دفاعیه گروهی هستند


ab.derakhshan

روز دو شنبه در تاریخ 94/12/17  مراسمی تحت عنوان درختکاری با حضور دانشجویان ، پرسنل و هیات علمی برگزار گردید

تصاویر


ab.derakhshan

کلیه متقاضیان در صورت پرداخت بدهی ترم های گذشته از تاریخ 21 بهمن 94 جهت دریافت فیش واریز اجاره بهای ترم جاری به امور دانشجویی مراجعه نمایید.حضور دانشجویان بدهکار برای سکونت در خوابگاه قائم ممنوع بوده و همچنین پرداخت اجاره بهای ترم جاری الزامی می باشد


ab.derakhshan

دانشجویانی که از ترم های گذشته بابت سکونت خوابگاه به صندوق رفاه وزارت علوم بدهی دارند ، تا قبل از تسویه حساب کامل ،خوابگاه به آنها تعلق نخواهد گرفت

لینک صندوق رفاه


ab.derakhshan
عمده آثار این کتاب شامل آثار اساتید،دانشجویان و دانش آموختگان دانشکده هنر می باشد که در اردیبهشت 1394 در موزه های معاصر اهواز تحت عنوان جشنواره هنر های تجسمی برگزار گردید مشاهده کتاب ادامه خبر