جدید ****** قابل توجه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دوره شبانه در خصوص پرداخت شهریه


           

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته نقاشی وارتباط تصویری( مربوط به انتخاب واحدنیمسال دوم 94)

     

 

 

           جدید **** برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 94 برنامه زمانبندی شده

                                           

« قابل توجه » 

 

دانشجویانی که آخرین واحد درسی خودرا می گذرانند باید حداکثر تا دوماه بعد نسبت به تسویه حساب با دانشکده اقدام نمایند

 

درغیر این صورت عواقب ناشی از آن به عهده ی دانشجو می باشد.      

 

                                                                                              آموزش


 

سایت دانشگاه شهید چمران اهواز:       www.scu.ac.ir

 

 


 

« اطلاعیه مهم »

 

                  دانشجویان فقط مجاز به انتخاب یک درس از دروس معارف در هر ترم می باشند.

  درصورت اخذ بیش از یک درس معارف در یک ترم ؛ باید در زمان حذف و اضافه بقیه دروس معارف را حذف نمایند.در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن بعهده دانشجو می باشد. 

 


 

   قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل

بدینوسیله به اطلاع می رساند جهت انجام تسویه حساب قبل از مراجعه به دانشکده با آموزش

تماس حاصل نمایید لازم به ذکر است فارغ التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته باید سه

جلد رساله صحافی شده و سی دی به همراه داشته باشند

06136272072-75      شماره تلفن        

------------------------------------------------------------

برنامه زمانبندی انتخاب واحد  نیمسال دوم 94

 

 

 

 

ثبت نام وانتخاب واحد

یکشنبه

94/11/4

ورودی های 91 وماقبل

 

دوشنبه

94/11/5

ورودی های 92

 

سه شنبه

94/11/6

ورودی های 93

 

چهارشنبه

94/11/7

ورودی های 94

 

 

 

 

 

 

تاریخ حذف واضافه

یکشنبه

94/11/18

ورودی های 91 وماقبل

دوشنبه

949/11/19

ورودی های 92

سه شنبه

94/11/20

ورودی های 93

چهارشنبه

94/11/21

ورودی های 94