اطلاعیه

توجه

 

جهت مشاهده برنامه هفتگی نیمسال دوم 93 به برنامه کلاسی مراجعه نمایید. 

 

                                

                                           « قابل توجه » 

 

دانشجویانی که آخرین واحد درسی خودرا می گذرانند باید حداکثر تا دوماه بعد نسبت به تسویه حساب با دانشکده اقدام نمایند

 

درغیر این صورت عواقب ناشی از آن به عهده ی دانشجو می باشد.      

 

                                                                                              آموزش


 

سایت دانشگاه شهید چمران اهواز:       www.scu.ac.ir

 

 


 

« اطلاعیه مهم »

 

                  دانشجویان فقط مجاز به انتخاب یک درس از دروس معارف در هر ترم می باشند.

  درصورت اخذ بیش از یک درس معارف در یک ترم ؛ باید در زمان حذف و اضافه بقیه دروس معارف را حذف نمایند.در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن بعهده دانشجو می باشد. 

 


 

   قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل

بدینوسیله به اطلاع می رساند جهت انجام تسویه حساب قبل از مراجعه به دانشکده با آموزش

تماس حاصل نمایید لازم به ذکر است فارغ التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته باید سه

جلد رساله صحافی شده و سی دی به همراه داشته باشند

06136272072-75      شماره تلفن        

 

 

 

 

برنامه کلاسی آموزش

 برنامه هفتگی دوم 93

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آیین نامه و مقررات آموزشی ورودی ماقبل 91

گزیده ای از نکات مهم آموزشی

 

1- هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 واحد و حداکثر 20 واحد انتخاب نماید. ( دانشجویان شبانه حداقل 10 واحد )

تبصره : در آخرین نیمسال تحصیلی ، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است .

2- اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین کل نمراتش 17 باشد می تواند با نظر دانشگاه در نیمسال بعد 24 واحد درسی را انتخاب کند.

3- دانشجویان مشروط مجاز به اخذ حداکثر 14 واحد درسی می باشند.

4-تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی است .

5- گذراندن 6 واحد اختیاری از دروس اختیاری جهت دانشجویان کارشناسی پیوسته الزامیست .

6- در صورت اضطرار ، دانشجو می تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده ، فقط یکی از درسهای نظری  خود را با تایید گروه آموزشی مربوط حذف کند . مشروط بر آنکه اولا غیبت دانشجو در آن درس بیش از 16/3 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیا ، تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد ( دانشجوی شبانه 10 واحد ) کمتر نشود.

 

تذکر : رعایت پیش نیاز دروس با توجه به کاتالوگ ترم بندی هررشته به عهده دانشجو می باشد.

                                                                                              

تقویم آموزشی

                 

                 انتخاب واحد نیمسال دوم 93

یکشنبه

5/11/93

ورودی 90و ماقبل

دوشنبه

6/11/93

ورودی 91

سه شنبه

7/11/93

ورودی   92

 چهارشنبه

 8/11/93

 ورودی 93

                

                   حذف و اضافه نیمسال دوم 93

 

شنبه

18/11/93

ورودی 90 و ماقبل

یکشنبه

19/11/93

ورودی 91

دو شنبه

20/11/93

ورودی 92

سه شنبه

21/11/93

ورودی    93