اخبار

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد جهت دفاعیه 

آخرین مهلت دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی بهمن 92 (اولین دوره) طبق تقویم دانشگاهی 95/4/15 می باشد.این گروه از دانشجویان لازم است قبل از دفاعیه ، درخواست خود ، همراه با نسخه های صحافی نشده پایان نامه را به گروه تحویل دهند

Monday, June 06, 2016 10:22:00 PM
Rate this Content 0 Votes

برگزاری مراسم درختکاری مصادف با روز درختکاری 

روز دو شنبه در تاریخ 94/12/17  مراسمی تحت عنوان درختکاری با حضور دانشجویان ، پرسنل و هیات علمی برگزار گردید

تصاویر

Wednesday, March 09, 2016 12:18:00 AM
Rate this Content 0 Votes

جدید***** قابل توجه دانشجویانی که بدهکار صندوق رفاه می باشند 

دانشجویانی که از ترم های گذشته بابت سکونت خوابگاه به صندوق رفاه وزارت علوم بدهی دارند ، تا قبل از تسویه حساب کامل ،خوابگاه به آنها تعلق نخواهد گرفت

لینک صندوق رفاه

Tuesday, September 22, 2015 8:51:00 PM
Rate this Content 13 Votes