قابل توجه دانشجویان عزیز

دانشجویانی که دارای بدهی معوق خوابگاه می باشند مشمول دریافت تسهیلات صندوق رفاه تا زمان پرداخت بدهی خود

نمی گردند

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نحوه پرداخت اینترنتی اجاره بهای خوابگاه 93-92

جدول نرخنامه اجاره بهای در نیمسال اول و دوم 93-92

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مراحل ثبت نام

فرم و تعهد نامه وام دانشجویی

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مدارک مورد نیاز جهت متقاضیان خوابگاه

تصویر شناسنامه        2 عدد

تصویر کارت ملی        1 عدد

عکس پرسنلی           2 عدد

تکمیل فرم و مشخصات دانشجو

فرم معرفی نامه از آموزش