دانشکده هنر شوشتر هم اکنون سه خوابگاه در سطح شهر دارد که دو خوابگاه آن دخترانه و یک خوابگاه دیگر پسرانه است از این خوابگاهها دو خوابگاه ملکی و یک خوابگاه امانی می باشد . گفتنی است هم اکنون یک باب ساختمان خوابگاهی به ظرفیت 250 نفر در سایت اصلی دانشکده در حال ساخت است .دانشکده هنر شوشتر تا کنون به تمامی دانشجویان متقاضی خوابگاه ، خوابگاه داده است . فاصله خوابگاه پسرانه قائم از دانشکده حدود 3 کیلو متر است و خوابگاه کوثر و نرگس به ترتیب دو کیلو متر و 700 متر می باشد .

مشخصات خوابگاهها  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آدرس خوابگاه قائم (آقایان): شوشتر چهارراه شهید رجایی-میدان پل خراطان-کوچه بن بست کلابکش(سرپرستان خوابگاه: محسن کالکبر-امین متین-مجتبی رجب زاده)

 

آدرس خوابگاه کوثر(خواهران): شوشتر-خ کمربندی-پایین تر از ترمینال اهواز( سرپرستان خوابگاه: خ ملکی-خ قوامی-خ زاده وفادر) ساعت ورود به خوابگاه 20:30 دقیقه

 

آدرس خوابگاه نرگس(خواهران): شوشتر-شوشتر نو-خ دانشگاه-روبروی آگاهی-نرسیده به دانشگاه آزاد اسلامی(سرپرستان: خ یارمند-خ افضلان) ساعت ورود به خوابگاه 20