دانشجویان و فارغ التحصیلان عزیز : این صفحه به منظور تجدید خاطرات شما راه اندازی شده است. چنانچه تمایل داریدعکس های یادگاری خود را به آدرس artyadman@gmail.com ارسال نمایید.

تا در فرصت مناسب در این قسمت به نمایش گذاشته شود.