تحصیلات تکمیلی

امور تحصیلات تکمیلی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آموزش گرفتن گواهی همانندجو ارشد دانلود (1,633.7k)
راهنمای فنی برگزاری جلسات دفاع دانلود (637.9k)
آموزش بارگزاری فایل پایان نامه پس از دفاع دانلود (486.8k)
آموزش تمدید سنوات دانلود (517.6k)
آموزش ثبت پروپوزال دانلود (1,264.0k)
آموزش ثبت درخواست برگزاری دفاع دانلود (843.5k)
آموزش ثبت پایان نامه در ایرانداک دانلود (840.9k)
فرم شماره 3.درخواست دانشکده برای صدور مجوز دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانلود (39.8k)
فرم شماره 2. درخواست گروه آموزشی برای صدور مجوز دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانلود (126.8k)
فرم شماره 1. برگ درخواست برگزاری جلسة دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانلود (84.0k)
شیوه نامه اجرایی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی 97 و پس از آن دانلود (23,592.0k)
آیین نامه دوره کارشناسی ارشد برای ورودی های 94وپس از آن دانلود (2,236.2k)
آیین نامه یکپارچه آموزشی دوره های تحصیلی (کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری)ویژه دانشگاههای سطح 1 و 2 دانلود (1,609.6k)
نگارش صفحات چکیده فارسی و انگلیسی دانلود (80.0k)
مدارک بعد از دفاع جدید_ دانلود (27.5k)
فرم تمدید سنوات(1) دانلود (41.0k)
فرم پروپزال دانلود (80.2k)
فرم انتخاب استاد راهنمای ارشد() دانلود (50.5k)
شیوه نامه ارشدپایان نامه جدید مهرماه 97- Copy دانلود (250.5k)
نامه صحافی دانلود (73.5k)
مراحل ثبت پایان نامه دانشجویان ارشد در پورتال پژوهشگاه (ایران داک )مدارک علمی ایران پس از جلسه دفاع و دریافت کد رهگیری دانلود (40.4k)
گواهی صحت و اصالت پایان نامه دانلود (18.2k)
فرم موضوع پیشنهادی پروپزال دانلود (15.3k)