راهنمایی فعال سازی پست الکترونیک

 با سلام 

برای آگاهی از یوزر و پسورد پست الکترونیکی دانشجویی دکتری  از راههای زیر اقدام نمایید

زمان پاسخگویی از شنبه تا چهار شنبه 

  ۱-  تکمیل فرم درخواست پست الکترونیکی دانشجویان ارشد و کتری- در زمان پر کردن فرم، Personal Email ایمیل شخصی  که اکنون استفاده می کنید را حتما قید کنید (gmail-yahoo)- (  ایجاد پست الکترونیک جدید)

  ۲--ارسال درخواست از طریق  پست الکترونیکی  به  zahiri.m@scu.ac.ir -  حتما تصویر کارت دانشجویی یا انتخاب واحد ترم جاری را ارسال  کنید (فراموشی  یوزر و پسورد)

  ۳-  -شماره داخلی ۴۴۰۹- شماره دانشگاه ۱۹- ۰۶۱۳۳۳۳۰۰۱۰

  برای بایگانی  درخواستها لطفا از طریق پست الکترونیکی معرفی شده اقدام نمایید