فرآیند ثبت فعالیت های پژوهشی در سامانه اطلاعات پژوهشی RMS

ورود به سامانه

راهنمای ورود به سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی

گام نخست: درج نشانی سامانه rms.scu.ac.ir

گام دوم: درج کلمه کاربری و رمز عبور (درصورتیکه تاکنون ثبت نام ننموده اید کپی حکم کارگزینی را از طریق معاونت پژوهشی دانشکده به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه ارسال نمایید.)

 
 
 

 

ثبت مقالات در سامانه

در صورت انتخاب اضافه نمودن مقاله جدید از منو زیر سیستم مقالات مجلات  مراحل ثبت مقاله  ارائه شده در  مجلات  شامل ۵ گام می باشد:

 

 

 

گام۱:انتخاب مجله

در این مرحله  مجله ای که مقاله شما در آن ارائه شده است را انتخاب و ثبت می نمایید.  می توانید  مجله را  براساس عنوان مجله و ناشر و موضوع مجله و ... جستجو  و از نتایج جستجو مجله مورد نظر شماره مجله ای که مقاله شما در آن ثبت شده را انتخاب نمایید.

گام۲:مقاله 

در این گام  با توجه به فرم اطلاعات مقاله را ثبت می نماییم.اطلاعاتی از قبیل :عنوان مقاله به زبان فارسی و انگلیسی ، نحوه ارائه مقاله ، زبان ارائه

و نقش فرد  در ارائه مقاله و چکیده های فارسی و انگلیسی .... ،در این گام مقاله ثبت اولیه می شود.

گام۳:نویسندگان

در این گام در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد ، اطلاعات نویسندگان دیگر مقاله را ثبت می نماییم.

براساس نوع عضویت شخص در دانشگاه (دانشجو-هیئت علمی - کارمند) و براساس نام خانوادگی  آن را جستجو می نماییم  و با انتخاب  آن اطلاعات نویسنده را ثبت می نماییم.

گام۴:پیوست فایل ها

 در این گام فایل های مقاله و فایل ضماییم آن را براساس نکات گفته شده  (براساس حجم و نوع فرمت فایل )در سامانه بار گذاری (آپلود)می نماییم.

گام۵:مشاهده اطلاعات

 در این گام کل اطلاعات ثبت شده در این ۴ مرحله  به کاربر  برای بررسی و تایید نهایی گام آخر نشان داده می شود.

گام۶:تایید نهایی و ارسال در خواست: 

در این گام هیئت علمی می تواند توضیحاتی را در مورد مقاله به اطلاعات ثبت شده اضافه نماید و مقاله خود را ثبت نهایی و درخواست خود را ارسال نماید.این درخواست از طریق سیستم  برای مدیر گروه ارسال می شود. .

توجه کنید تا زمانیکه درخواست تایید نهایی نشده باشد از طریق منو می توانید به اطلاعات مقاله  خود دسترسی داشته باشید و در صورت نیاز آن را تغییر دهید.اما بعد از تایید نهایی و ارسال درخواست  نمی توانید اطلاعات ثبت شده مقاله خود را تغییر دهید.

 

 

 

 
 
 

 

ثبت مقاله در کنفرانس

در صورت انتخاب اضافه نمودن مقاله جدید از منو زیر سیستم مقالات سمینارها  مراحل ثبت مقاله  ارائه شده در کنفراس  شامل ۵ گام می باشد

گام۱:انتخاب کنفرانس

در این مرحله کنفرانسی که مقاله شما در آن ارائه شده است را انتخاب و ثبت می نمایید.  می توانید کنفرانس را  براساس عنوان کنفرانس و محل برگزاری و ... جستجو  و انتخاب نمایید.

 

گام۲:مقاله

در این گام  با توجه به فرم اطلاعات مقاله را ثبت می نماییم.اطلاعاتی از قبیل :عنوان مقاله به زبان فارسی و انگلیسی ، نحوه ارائه مقاله ، زبان ارائه و نقش

فرد  در ارائه مقاله و چکیده های فارسی و انگلیسی .... .   در این گام مقاله ثبت اولیه می شود.

گام۳:نویسندگان

در این گام در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد ، اطلاعات نویسندگان دیگر مقاله را ثبت می نماییم.

براساس نوع عضویت شخص در دانشگاه (دانشجو-هیئت علمی - کارمند) و براساس نام خانوادگی  آن را جستجو می نماییم  و با انتخاب  آن اطلاعات نویسنده را ثبت می نماییم.

گام۴:پیوست فایل ها

 در این گام فایل های مقاله و فایل ضماییم آن را براساس نکات گفته شده  (براساس حجم و نوع فرمت فایل )در سامانه بار گذاری (آپلود)می نماییم.

گام۵:مشاهده اطلاعات

 در این گام کل اطلاعات ثبت شده در این ۴ مرحله  به کاربر  برای بررسی و تایید نهایی گام آخر نشان داده می شود.

در این گام هیئت علمی می تواند توضیحاتی را در مورد مقاله به اطلاعات ثبت شده اضافه نماید و مقاله خود را ثبت نهایی و درخواست خود را ارسال نماید.این درخواست از طریق سیستم  برای مدیر گروه ارسال می شود. .

توجه کنید تا زمانیکه درخواست تایید نهایی نشده باشد از طریق منو می توانید به اطلاعات مقاله  خود دسترسی داشته باشید و در صورت نیاز آن را تغییر دهید.اما بعد از تایید نهایی و ارسال درخواست  نمی توانید اطلاعات ثبت شده مقاله خود را تغییر دهید.

ثبت طرح های خاتمه یافته

در صورت انتخاب اضافه نمودن طرح تحقیقاتی خاتمه یافته از منو زیر سیستم طرح های تحقیقاتی  مراحل ثبت طرح جدید  شامل ۳ گام می باشد:

گام ۱:اضافه کردن طرح جدید

در این مرحله بر روی علامت بعلاوه در گوشه سمت چپ پنجره کلیک نمایید

 

گام ۲: ثبت اطلاعات شناسنامه ای طرح تحقیقاتی

 

 

گام ۳: ثبت اطلاعات سایر مجریان طرح

گام ۴: مشاهده اطلاعات و ارسال

ثبت کتاب

در صورت انتخاب اضافه نمودن کتاب جدید از منو زیر سیستم کتب مراحل ثبت  شامل ۳ گام می باشد:

گام ۱: ثبت اطلاعات شناسنامه ای کتاب

گام ۲: ثبت سایر همکاران

گام ۳: مشاهده اطلاعات و ارسال

 
 
 
 
 
دانشگاه شهید چمران اهواز

آدرس: اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه شهید چمران اهواز
کد پستی: ۶۱۳۵۷۸۳۱۵۱
شماره‌های تماس با دانشگاه: ۳۳۳۳۰۰۱۱ - ۳۳۳۳۰۰۱۹
نمابر: ۳۳۳۶۰۰۱۷

پست الکترونیک: Public@scu.ac.ir
برای مشکلات سایت با مدیریت فناوری اطلاعات تماس بگیرید: شماره داخلی ۲۰۶۴ it@scu.ac.ir
شماره تلفن های دانشگاه
آخرین رویدادها را دنبال کنید:

ثبت اختراع

در صورت انتخاب اضافه نمودن اختراع جدید از منو زیر سیستم اختراعات مراحل ثبت  شامل ۳ گام می باشد:

گام ا: ثبت اطلاعات اولیه 

گام ۲: اضافه نمودن سایر همکاران

گام ۳: مشاهده و تایید اطلاعات

ثبت کارگاه ها

در صورت انتخاب اضافه نمودن کارگاه جدید از منو زیر سیستم کارگاه آموزشی مراحل ثبت  شامل ۲ گام می باشد:

گام ۱: جستجو و انتخاب کارگاه

گام ۲: ثبت اطلاعات

کارشناسی مقالات

 
 
 

 

کارشناسی سایر فعالیت ها