ریاست دانشکده هنر شوشتر

 

                  

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : منصور کلاه کج

 مدرک تحصیلی : دکتری پژوهش هنر (گرافیک)

 مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی :  m.kolahkaj@scu.ac.ir

 تلفن مستقیم :36272088-061

                                                                                    

                                                                                  مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی(RMS )