مدیر گروه پژوهش هنر

 

                  

 

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : احد روان جو

 مدرک تحصیلی : دکترای پژوهش هنر-پردیس دانشگاهی هنرهای زیبا دانشگاه تهران

 مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی :  a.ravanjoo@scu.ac.ir

 تلفن مستقیم :36272088-061

 

                                                              

                                                                 مشاهده صفحه ی علمی و پژوهشی دکتر روانجو (RMS )