معاون دانشجویی

نام‌ و نام‌خانوادگی : حسین جلودار

 مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد عکاسی-دانشگاه هنر تهران

 مرتبه علمی : مربی

سال تولد : ۱۳۴۷

محل تولد :اهواز

پست الکترونیکی :  h.jelodar@scu.ac.ir

 تلفن مستقیم :۳۶۲۷۲۰۸۸-۰۶۱

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی(RMS )