کتابخانه

کتابخانه دانشکده هنر در فضایی به وسعت ۳۰۰ متر مربع و با حدود ۱۲۰۰۰ نسخه کتاب فارسی و ۱۵۰۰ نسخه کتاب انگلیسی و ۴۰ عنوان نشریه فارسی و انگلیسی و نیز  امکان بهره گیری از پایگاه های اطلاعاتی مختلف ، دسترسی به منابع تخصصی را برای دانشجویان فراهم کرده است.

 
تلگرام پست الکترونیک پیوندها