تاریخچه کتابخانه

تاریخچه کتابخانه


کتابخانه دانشکده هنر در فضایی به وسعت 300 متر مربع و با حدود 12000 نسخه کتاب فارسی و 1500 نسخه کتاب انگلیسی و 40 عنوان نشریه فارسی و انگلیسی و نیز  امکان بهره گیری از پایگاه های اطلاعاتی مختلف ، دسترسی به منابع تخصصی را برای دانشجویان فراهم کرده است.