نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رؤسای قبلی

رؤسای قبلی


نام رؤسای قبلی دانشکده هنر

ردیف

تصویر

نام و نام خانوادگی

شروع مدیریت

پایان مدیریت

۱

محمد رضا سوداگر

1381

           1386

۲

منصور کلاه کج

1386

1392

۳

محمد رضا سوداگر

1392

          1395