نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شادی طاهرخانی

شادی طاهرخانی


                 

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : شادی طاهرخانی

 مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد ارتباط تصویری دانشگاه هنر تهران

 مرتبه علمی : مربی

سال تولد : ۱۳65

محل تولد : زنجان

پست الکترونیکی : shtaherkhani@scu.ac.ir

 تلفن مستقیم :۳۶۲۷۲۰۸۸-۰۶۱

                                                                                    

                                                                                  مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی(RMS )