نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان ارشد ، اطلاعیه جهت ثبت نام آموزش مجازی ایرانداک

قابل توجه دانشجویان ارشد ، اطلاعیه جهت ثبت نام آموزش مجازی ایرانداک


قابل توجه دانشجویان ارشد ، اطلاعیه جهت ثبت نام آموزش مجازی ایرانداک

 
فهرست دوره های آموزشی ایرانداک (مجازی ) در تیرماه ٩٩ تقدیم حضور می گردد 
لازم به ذکراست تمامی اطلاعات موردنیاز در دو عکس زیر موجود می باشد .