نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

محمد رضا سوداگر

محمد رضا سوداگر


 

                  

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : محمد رضا سوداگر

 مدرک تحصیلی : دکتری پژوهش هنر

 مرتبه علمی : استادیار

سال تولد :

محل تولد :

پست الکترونیکی : 

 تلفن مستقیم :--------

                                                                

                                                                 مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی(RMS )