نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت پژوهشی

معاونت پژوهشی


راهنمای ورود به سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی

گام نخست: درج نشانی سامانه rms.scu.ac.ir

گام دوم: درج کلمه کاربری و رمز عبور (درصورتیکه تاکنون ثبت نام ننموده اید کپی حکم کارگزینی را از طریق معاونت پژوهشی دانشکده به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه ارسال نمایید.)