نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان پژوهشی

کارکنان پژوهشی


 

نام و نام خانوادگی      

سمت

   تلفن        

پست الکترونیکی

الهام عبداله پور رئیس کتابخانه 06136272075 abdolahpour14@scu.ac.ir

ابوالقاسم درخشان

کارشناس پورتال دانشکده

۰۶۱۳۶۲۷۲۰۷۸

a.derakhshan@scu.ac.ir