نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

26013

26013


دانشکده هنر شوشتر

تاسیس دانشکده ی هنر شوشتر در ابتدا از سال 1373 با راه ا ندازی شاخه ی شوشتر دانشگاه شهید چمران اهواز  در رشته های تریت دبیری  ریاضی ، ادبیات فارسی وکامپیوتر آغاز گردید .درسال 1375 نخستین گروه از دانشجویان ذکرشده تحصیل خود را دراین دانشکده شروع نمودند.

وجود بستر مناسب برای رشته های هنر و جوانان علاقمند به تحصیل در این رشته ها و نیاز استان خوزستان برای تاسیس دانشگاه بزرگ هنر در منطقه جنوب وجنوب غرب کشورو هم چنین استعداد ذاتی شهرستان شوشتر موجب گردید توان این شاخه ی دانشگاهی برآموزش هنر متمرکز گردد. اولین گروه دانشجویان رشته های هنر درسال 1381 تحصیل خود را دراین دانشکده آغاز نمودند.هم اکنون دانشجویان این دانشکده در مقاطع مختلف تحصیلی (کارشناسی، کارشنا سی ناپیوسته، کارشناسی ارشد) در رشته های گوناگون هنرهای تجسمی  وپژوهش هنر مشغول به تحصیل هستند.

  مکان اصلی این دانشکده در زمینی به  وسعت 60 هکتار در منطقه ای دانشگاهی درشمال شرقی شهرستان شوشتر قرار دارد. این دانشکده دارای دو ساختمان آموزشی واداری به وسعت بیش از سه هزار متر مربع و3ساختمان خوابگاهی با ظرفیت 450 دانشجو  می باشد. کتابخانه ی تخصصی متناسب با رشته های تحصیلی دانشجویان،آمفی تئاتر وکارگاهای مجهز به سیستم سمعی بصری، سلف سرویس، بوفه ی دانشجویی وانتشارات مجهز به چاپگرهای رنگی ازامکانات دیگراین دانشکده است.

فضای سبز این دانشکده هم اکنون درحدود 12 هکتار است که براساس توپوگرافی طبیعی اراضی دانشکده درحال گسترش می باشد. جمعیت دانشجویی این دانشکده  هم اکنون بالغ برحدود500 نفر می باشد. ایجاد فضای آموزشی به وسعت 5000مترمربع  و افزایش تجهیزات وکارگاهای آموزشی و هم چنین گسترش رشته های گروه هنر از برنامه های درحال اجرای این دانشکده می باشند.