بازدید مهرداد نیکو رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان از ساختمان نوساز دانشکده‌ی مهندسی آب و محیط زیست

شناسه : 6825464

بازدید مهرداد نیکو رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان از ساختمان نوساز دانشکده‌ی مهندسی آب و محیط زیستبازدید مهرداد نیکو رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان از ساختمان نوساز دانشکده‌ی مهندسی آب و محیط زیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.