نشست اعضای هیات رئیسه‌ی دانشگاه شهید چمران اهواز با دکتر سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری

شناسه : 6522534

نشست اعضای هیات رئیسه‌ی دانشگاه شهید چمران اهواز با دکتر سید علیرضا آوایی وزیر دادگسترینشست اعضای هیات رئیسه‌ی دانشگاه شهید چمران اهواز با دکتر سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.