اعضای هیات علمی گروه نقاشی

 
علی امیری

علی امیری  

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

راحیل براتی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین جلودار

حسین جلودار 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حجت اله سعادت فر

حجت اله سعادت فر 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا سوداگر

محمدرضا سوداگر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سیامک علی زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 6 نتیجه
از 1