اعضای هیات علمی گروه گرافیک

 
مهدی احمدی

مهدی احمدی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهنام حاجی وندی

بهنام حاجی وندی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احد روان جو

احد روان جو 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمدرضا زنده دل 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شادی طاهرخانی

شادی طاهرخانی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
منصور کلاه کج

منصور کلاه کج 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 6 نتیجه
از 1