نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

16827

16827


فعالیتهای دفتر مشاوره دانشجویی دانشکده

 

 

-          برگزاری جلسات مشاوره و ارائه خدمات روان شناختی جهت تامین و توسعه بهداشت روانی دانشجویان


-           توزیع پیام ها و بروشورهای آموزشی مشاوره در طول سال تحصیلی


-          برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی ویژه دانشجویان جدید الورود و اجرای طرح پایش